Hijsmaterieel: Technische gegevens

Technische gegevens
STAS- en LIFTEUROP-kwaliteit

Als er één sector is waar veiligheid een topprioriteit is, dan is het wel de hijsindustrie!

Daarom koos LIFTEUROP ervoor om de hef- en hijsapparatuur en -accessoires te produceren van het merk STAS dat al sinds 1953 een uitmuntende reputatie geniet.

Bovendien besteedt LIFTEUROP tijdens het hele productieproces bijzondere aandacht aan de kwaliteit van zijn hijsmiddelen. Dit is zeer belangrijk om nieuwe klanten, en in dit geval leveranciers, aan te trekken. Voor de uiterst zorgvuldige selectie van leveranciers gelden strikte regels. Ieder stadium van de productie van hijsmiddelen verloopt in strikte overeenstemming met de kwaliteitsbeheersystemen ISO 9001, ISO 14001 en conform de geldende normen, meer bepaald de geharmoniseerde Europese hijsnormen en machinerichtlijn 2006/42/EG.

In ieder productiestadium worden systematische kwaliteitscontroles uitgevoerd.

Afhankelijk van de betrokken producten en met inachtneming van de geldende normen koos LIFTEUROP voor individuele traceerbaarheid of traceerbaarheid per lot. Ieder hijsaccessoire dat de werkplaatsen van LIFTEUROP verlaat, is voorzien van een individuele markering en certificaat van overeenstemming. Tot slot helpt en adviseert LIFTEUROP haar klanten bij de jaarlijkse controle van al hun hijsmiddelen. Die controle gebeurt bij de klant of in de werkplaatsen van LIFTEUROP. Ze kan door een extern certificeringsorgaan worden gevalideerd. STAS-LIFTEUROP kan ook eventuele reparaties uitvoeren.

 

Technische gegevens
Machinerichtlijn en overeenstemming

 

De draaibare hijsogen van CODIPRO beantwoorden aan de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG vervangt sinds 29 december 2009 Machinerichtlijn (98/37/EG). Ze bepaalt dat hijstoebehoren, kettingen, kabels, haken, hijsogen… aan dezelfde regels als machines onderworpen zijn.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Alle hijsmiddelen moeten voorzien zijn van de CE-markering
  • Bij iedere levering moet een verklaring van overeenstemming en een gebruiksaanwijzing zijn gevoegd.
  • De fabrikant moet duidelijk worden geïdentificeerd
  • De door LIFTEUROP geproduceerde hijsmiddelen zijn in alle opzichten in overeenstemming met de wetgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technici van LIFTEUROP (+352 26 95 19-1 of info@lifteurop.com).

Technische gegevens
RFID: IDentificatie door RadioFrequentie

Met de RFID-technologie kunnen voorwerpen die een elektronische chip bevatten die radiogolven uitzendt op afstand worden geïdentificeerd, kan hun traject worden gevolgd en kunnen hun kenmerken worden bepaald. De identificatieplaat van de hijsmiddelen van het LIFTEUROP assortiment kan worden voorzien van een chip die door LIFTEUROP wordt geleverd of door de gebruiker ter beschikking wordt gesteld.

Kiest de klant voor de LIFTEUROP-chip, dan bevat die systematisch de individuele traceerbaarheidscode van de hijsuitrusting. In de chip kan gepersonaliseerde informatie volgens wens van de klant worden opgenomen, zoals het gewicht van het hijsmiddel, de datum van de laatste controle, …

De belangrijkste voordelen van de RFID-techniek:

  • Doeltreffend en snel lezen, opvolgen en beheren van informatie
  • Drukt de kosten en beperkt de duur van de controles
  • Betrouwbaarheid van het proces: geen codeerfouten meer
  • Identificatie door radiofrequentie kan heel nuttig zijn, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse controle van de hijsmiddelen.

Neem voor meer informatie over RFID-technologie contact met ons op!